THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 10-11


 

Các lớp khai giảng ngày 2-3/11 hạn chót ghi danh đến 22/10 và đăng ký từ 23~27/10

Các lớp khai giảng ngày 16-17/11 hạn chót ghi danh đến 5/11 và đăng ký từ 6~11/11

 

 

 

NGÀY

 

 

KHAI GIẢNG

 

 

LỚP

 

 

KHÓA

 

 

THỜI GIAN HỌC

05/10/2015

Tiếng Hàn sơ cấp 2

HSC2-K26

19:15 ~ 20:45, THỨ 2,4,6

10 tuần

02/11/2015

Tiếng Hàn sơ cấp 1

HSC1-K72

17:40 ~ 19:10, THỨ 2, 4, 6

10 tuần

03/11/2015

Tiếng Hàn sơ cấp 3

HSC3-K14

17:40 ~ 19:10, THỨ 3, 5, 7

10 tuần

16/11/2015

Tiếng Hàn sơ cấp 6

HSC6-K02

17:40 ~ 19:10, THỨ 2, 4, 6

10 tuần

17/11/2015

Tiếng Hàn sơ cấp 2

HSC2-K27

17:40 ~ 19:10, THỨ 3, 5, 7

10 tuần

 

 

 


LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:  PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH – ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: 0650.3.870.260/  0650.3.821.230
Website: http://kvli.bdu.edu.vn
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một

Tin mới:

prev
next