THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG HÀN


THÔNG BÁO CHIÊU SINH THÁNG 02, 03/2016

          Các lớp khai giảng ngày 22/02 hạn chót ghi danh đến 15/02 và đăng ký từ 16~18/02

  Các lớp khai giảng ngày 02/03 hạn chót ghi danh đến 24/02 và đăng ký từ 25~29/02

  Các lớp khai giảng ngày 21/03 hạn chót ghi danh đến 14/03 và đăng ký từ 15~17/03

 

NGÀY

KHAI GIẢNG

LỚP

KHÓA

THỜI GIAN HỌC

22/02/2015

Tiếng Hàn sơ cấp 2

HSC2-K28

17:40 ~ 19:10, THỨ 2,4,6

10 tuần

22/02/2015

Tiếng Hàn sơ cấp 4

HSC4-K11

17:40 ~ 19:10, THỨ 3,5,7

10 tuần

02/03/2016

Tiếng Hàn sơ cấp 1

HSC1-K74

19:15 ~ 20:45, THỨ 2,4,6

10 tuần

21/03/2016

Tiếng Hàn sơ cấp 3

HSC3-K16

17:40 ~ 19:10, THỨ 3,5,7

10 tuần

 


LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ:  PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH – ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một
.
Website: http://kvli.bdu.edu.vn
Điện thoại: 0650.3.870.260 /  0650.3.822.058  - Ext.100

Tin mới:

Tin khác:

prev
next