THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG VIỆT

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Việt tháng


03월 베트남어 수업 모집

STT

수업 시간

1

베트남어 초급1

Tiếng Việt sơ cấp 1 – Khóa 51

15, - ,  19:15 ~ 20:45

(15 tuần, thứ 3-5, 19:15 ~ 20:45)

 

 상담 문의 및 등록:

한국어 베트남 센터,  504 Dai Lo Binh Duong, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot, Binh Duong.

Website: http://kvli.bdu.edu.vn

전화: 0650.3.819.119

한국인 상: 0913.174.832

Tin khác:

prev
next