Lớp Tiếng Việt doanh nghiệp


베트남어 출장 수업
1.      Lịch khai giảng dự kiến 개강 예정일:

Các lớp tiếng Việt dự kiến khai giảng tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp và tình hình của Trung tâm.

기업의 요구 센터의 상황에 따라 개강 예정일을 협상할 있다.

 

2.      Thời gian và thời lượng  수업 시간 수강 기간:

·         수업 시간: 유동 (협상)/ Giở học: Linh động (thỏa thuận)

·         수강 기간/ Thời gian đào tạo:  + 3: 10 과정/ Tuần 3 buổi: khóa 10 tuần

                                                     + 2: 15 과정/ Tuần 2 buổi/ khóa 15 tuần

 

3.       Học phí:

베트남어 초급 (1 ~ 4)

Tiếng Việt Sơ cấp (1~ 4)

베트남어중급 (1 ~ 4)

Tiếng Việt Trung cấp (1~ 4)

베트남어 고급 (1 ~ 4)

Tiếng Việt Cao cấp (1~ 4)

학비

30,000,000 VND

33,000,000 VND

36,000,000 VND

 

 Phụ thu phí ô-tô đưa rước giảng viên: 5.000.000đ (có thể thương lượng)

추가 비용: 차비: 5.000.000 (차비는 협상할 있다)

Sách, giáo trình: học viên phải mua riêng.

, 교재는 등록금에 포함되지 않는다.

·         Áp dụng cho mọi doanh nghiệp/ 모든 기업에 동일하게 적용

 

4.      Chương trình khung 교육 프로그램

Giáo trình: Tiếng Việt dành cho người nước ngoài

교재: 외국인을 위한 베트남어
 

교육 과정

KHÓA ĐÀO TẠO

 

교시

SỐ TIẾT

 

학습 내용

ĐƠN VỊ BÀI HỌC

 

초급

SƠ CẤP

초급1

SƠ CẤP 1

60

외국인을 위한 베트남어 1: 1~ 6

Giáo trình Tiếng Việt 1: Bài 1 ~  Bài 6

초급2

SƠ CẤP 2

60

외국인을 위한 베트남어 1: 7~ 12

Giáo trình Tiếng Việt 1: Bài 7 ~  Bài 12

초급 3

SƠ CẤP 3

60

외국인을 위한 베트남어 2: 1~ 6

Giáo trình Tiếng Việt 2: Bài 1 ~  Bài 6

초급4

SƠ CẤP 4

60

외국인을 위한 베트남어 2: 7~ 12

Giáo trình Tiếng Việt 2: Bài 7~  Bài 12

중급

TRUNG CẤP

중급1

TRUNG CẤP 1

60

외국인을 위한 베트남어 3: 1~ 5

Giáo trình Tiếng Việt 3: Bài 1 ~  Bài 5

중급2

TRUNG CẤP 2

60

외국인을 위한 베트남어 3: 6~ 10

Giáo trình Tiếng Việt 3: Bài 6 ~  Bài 10

중급3

TRUNG CẤP 3

60

외국인을 위한 베트남어 4: 1~ 5

Giáo trình Tiếng Việt 4: Bài 1 ~  Bài 5

중급4

TRUNG CẤP 4

60

외국인을 위한 베트남어 4: 6~ 10

Giáo trình Tiếng Việt 4: Bài 6 ~  Bài 10

 

5.      Miễn giảm học phí 등록금 감면 제도:

-          Giảm 10% học phí cho các học viên đang học tại Bolt khi tham gia các khóa học tiếp theo.

연구 발전과 평생 교육원 (BOLT) 학습자인 경우 다음 과정을 계속 등록하면 기존 등록금에서 10% 감면 혜택을  받을 있다.

-          Chi hoa hồng 10% học phí khóa học cho doanh nghiệp khi giới thiệu được một doanh nghiệp mới ký hợp đồng đào tạo với Viện (nhận bằng tiền hoặc cộng dồn vào các ưu đãi khác khi doanh nghiệp ký hợp đồng đào tạo với Viện).

수강 중인 기업을 통해 소개 받은 새로운 기업이 신규 등록을 경우, 다음 학기 수강 재등록시  10% 추가 할인이 가능하다.

 

 

6.      Cách đóng học phí등록금 납부 방법:

·         Chuyển khoản

Tên chủ tài khoản: VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Bình Dương

Số tài khoản: 0281001408524

Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TX Thủ Dầu Một

Điện thoại: 0650.3.819.119

 

계좌 이체

계좌주: VIỆN ĐÀO TẠO MỞ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN (BOLT)

은행: VIETCOMBANK (빈등 지점)

계좌 번호: 0281001408524

주소: 504 Dai Lo Binh Duong, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot, Binh Duong.

전화: 0650.3.819.119

·         Sau khi chuyển khoản, học viên liên lạc với Trung tâm qua số điện thoại nêu trên để xác nhận thông tin chuyển khoản.

입금한 입금자가 한국어-베트남어 교육원 (전화: 0650.3.819.119) 연락하여 계좌 이체 완료를 확인해야 한다.

7.      Liên lạc/ 연락

Trung tâm Hàn Quốc Học – Viện Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Việt Đại học Bình Dương

Địa chỉ: 504, Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Website: http://kvli.bdu.edu.vn

Điện thoại: 0650 3 819 119 hoặc 0650 3 870 260

 

prev
next